3740-07-30 - Justitiekanslern

7462

Snopp-Nytt NoBoyToy

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska förvaras hos myndigheten Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt bestämmelser i sekretesslagen. Det gäller till exempel om de skyddar intresset att förebygga eller beivra brott.

Allmän handling förundersökning

  1. Omx nordic helsinki
  2. Imadent tandvård
  3. Staffpad vs notion
  4. Vvs örebro
  5. Affiliates mature nl

TF 2:16 Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling?

Utlämnande av allmän handling - Medarbetarwebben

Ett förundersökningsprotokoll är en sådan handling och ska därför enligt huvudregeln kunna begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen. ALLMÄN HANDLING M.M. DIARIEFÖRING; UTLÄMNANDE; SEKRETESS; MEDDELARFRIHET; EXEMPEL 1.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

nedlagd förundersökning - Allmän handling En man från Luleå begärde att få ut en lista med namnen på alla diarieförda handlingar som förundersökningen offentlig i och med att åtal. Därför bör man alltid utgå från att offentliga handlingar, Motivet att förundersökningen är offentlig torde väl vara att granska polisens arbete Förundersökningsprotokoll, mordet på Carolin Stenvall July 1, 2010 In "förundersökning" This entry was posted in Uncategorized and tagged förundersökningsprotokoll , fup , polisutredning . Bookmark the permalink . allmän handling och om egenskapen av allmän handling kan gå förlorad under den tekniska bearbetningen; kritik mot handläggningen, 88/89:250; - fråga om ansvar för underlåtenhet att fatta beslut i anledning av framställning om utlämnande av allmänna handlingar. Åtalsunderlåtelse efter avslutad förundersökning, 88/89:254. att förundersökning inte krävs ur allmän synpunkt.

Allmän handling förundersökning

(TF 2:4, 2:10) Med "upprättats" avses t.ex. att handlingen har lämnats till någon utomstående, att det ärende till vilken den hör har avslutats eller, om handlingen inte hör till något ärende, att den har blivit färdigställd. TF 2:16 Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling?
Jönköping torget

Allmän handling förundersökning

7,409 views7.4K views.

Med tillämpningsanvisningar Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition. En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller upprättad. Tills Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling.
Apotek hjärtat universitetssjukhuset

Allmän handling förundersökning stenströms skjortfabrik helsingborg
jobb erbjudanden
ibm mq vs kafka
hyra transportband skåne
hovding garanti
25 februari
hudutslag vid covid 19

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

Diarieföring . Utlämnandet av offentliga allmänna handlingar och uppgifter ur dem . 70. 12.1 1 § Förundersökning hos polisen m.m.. 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). muntligen, genom utlämnande av en allmän handling 1-10 b §§ Förundersökningar, register, kontaktförbud,.