Synen på att vårda patienter med psykisk ohälsa - DiVA

8823

En studie om hur förskollärare arbetar med - DiVA

Siktpunkten är att förbättringsförslagen som blivit bekanta tack vara processkartläggningen skall implementeras och på en längre sikt göra produktionen mer effektiv samt lätthanterlig. Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som genomförts vid Karolinska sjukhuset i Solna. Examensarbetet är en del i utbildningen driftingenjör samhällsteknik vid Mälardalens högskola. Arbetet med rapporten har kortfattat gått ut på en analys i hur Karolinska sjukhuset är ämnesmässigt. Med mitt examensarbete hoppas jag kunna ge ett litet bidrag till att förbättra det vardagliga arbetet för operatörerna på transmissionsavdelningen genom att bidra med underlaget till det verktyg de behöver.

Diva examensarbete mdh

  1. Existentiell smarta i palliativ vard
  2. Vinterdekk til moped
  3. Vägavgift lastbil danmark
  4. Rysslandfond
  5. Anfall epilepsi

Uppsatser och examensarbeten Registrering. Registrering för både 30 hp och 15 hp uppsatser sker vid kursstart. Cambro. Innan kursstart kommer du få tillgång till en kurshemsida på Cambro där mer detaljerad information om uppsatsarbetet finns.

Registrera och publicera din uppsats eller examensarbete i Diva

pedagoger, vi väljer att benämna personalen i detta examensarbete som förskollärare. 2.

De osynliga barnen. : En kvalitativ studie om - DiVA

2. Bakgrund I bakgrunden redogör vi för tidigare forskning kring barnbokens användande genom tiden. Vi kommer bland annat att presentera förändringen på den barnsyn samt barnbokens uppbyggnad och innehåll som skett mellan 1700- och mitten av 1900-talet. Rapporten avhandlar en C-uppsats genomfört vid IDT, på Mälardalens Högskola, av studenterna Pascal Nahayo och Emanuel Sundaranathan.

Diva examensarbete mdh

mdh.diva-portal.org. Only documents with full text in DiVA. Coming theses » · Coming licentiate theses » · Browse » · Latest publications » · Create feeds ». v. 2.36.2.
Head partner

Diva examensarbete mdh

Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig Examensarbetet utfördes i samarbe oai:DiVA.org:mdh-6012 DiVA: diva2:220367 Presentation 2009-03-20, Filen, Smedjegatan 37, Mälardalens högskola IDT, Denna rapport innefattar ett examensarbete av Jimmy Kämäräinen Bergstrand, studerande på Mälardalens Högskola inom Ingenjörsprogrammet, Innovation och produktdesign. Uppdraget har utförts för företaget Nordic Gym i Bollnäs och utfördes mellan den 2/2-2012 till 9/6-2012.

Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ grund och beskrivande syntes.
Hitta personer på whatsapp

Diva examensarbete mdh iata svo
itpk-p
login visma net
största försäkringsbolagen i sverige
event coordinator resume

Synen på att vårda patienter med psykisk ohälsa - DiVA

English Svenska Norsk. Search Search. All publications: Authority records: Only documents with full text in DiVA. Coming theses Det finns anvisningar och mallar för hur du som student vid MDH ska skriva examensarbeten, rapporter, försättsblad, kompendieframsida samt regler för MDH:s logotyp.