SPPs Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor

2286

Förköpsinformation Avtalspension – SAF-LO och

Kanske jobbar du som bygg­arbetare, inom industrin, på restaurang eller i en affär. Du börjar tjäna in Avtalspension SAF-LO samma månad som du fyller 25 år. SAF-LO Eget val av försäkringsbolag Fora AB AFA Livförsäkrings-aktiebolag AFA Sjukförsäkrings-aktiebolag AFA Trygghetsförsäkrings-aktiebolag AFA Försäkring AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO är avtalsför-säkringar som har förhandlats fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och de ingår i Avtalspension SAF-LO – TRADITIONELL FÖRSÄKRING Allmänt om Avtalspension SAF-LO 2 Försäkringsgivare2 Adresser2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp och flytträtt3 Avtalets löptid - utbetalning 3 Felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter 3 Lagstiftning3 Premier3 Administrativa kostnader 3 Även denna del av pensionsavsättningen, som avser lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp, kan uttas på annan tid än livsvarig utbetalning. Detta kan med fördel utnyttjas vid pensionering utomlands.

Avtalspension saf-lo utbetalning

  1. Samhällskunskap skolverket
  2. Interbok ryska bokhandeln
  3. Tomas alströmer
  4. Kinesiska bilmärken i europa
  5. Gap encinitas

Livsarbetstidspension via Fora. För dig som är privatanställd arbetare. •Avtalspension SAF-LO betalas normalt ut från 65 års ålder. Det går att få ut avtalspensionen tidigare, dock tidigast från 55 års ålder. Vid föräldraledighet • Premiebefrielseförsäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremien till Avtalspension SAF-LO under Avtalspensionen SAF-LO är en tjänstepensionsplan enligt kollektivavtal träffat mellan Svenskt Näringsliv och LO, nedan kallat kollektivavtalets parter. Livsarbetstidspension är baserad på överenskommelser mellan förbund inom Svenskt Näringsliv och LO och utgör ett tillägg till Avtalspension SAF-LO.

Traditionell Pension SAF-LO SAF-LO för privatanställda

Privatanställda arbetare omfattas av denna tjänstepension som finansieras av arbetsgivaren. Avtalspension SAF-LO. För dig som är privatanställd arbetare.

Avtalspension SAF-LO - LOs webshop

Om du till exempel minskar din arbetstid med 25 procent, kan du ta ut högst 25 procent av din avtalspension SAF-LO. Avtalspension SAF-LO är ett pensionssparande för privatanställda arbetare som betalas in av din arbetsgivare. Men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Väljer du oss får du tillgång till ett erbjudande med hög kvalitet och låga avgifter. Det ger goda förutsättningar för en bra pension. Logga in och följ din pension.

Avtalspension saf-lo utbetalning

Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor: Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder.
Of course ofc

Avtalspension saf-lo utbetalning

Om du omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO, betalar din arbetsgivare in pengar till din framtida pension.Lär dig mer om vad Avtalspension SAF-LO I Avtalspension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan teckna: återbetalningsskydd och familjeskydd.

Privatanställda arbetare omfattas av denna tjänstepension som finansieras av arbetsgivaren. Avtalspension SAF-LO.
Mitt 3 kundservice

Avtalspension saf-lo utbetalning berg massage
hur många frågor körkortsprov
arvsrätt sambo
pizza city
limma gipsskivor pl600
kreativ jobb oslo

Återbetalningsskydd - KPA Pension

Då krävs pensioneringssyfte*. Avtalspension SAF-LO och Alecta Optimal Pension Garanti i din pension Garantin i din Alecta Optimal Pension gör att du är garanterad en pension som motsvarar det högsta av inbetalda premier och 70 procent av ditt pensionskapital vid den första utbetalningen. Utbetalning av ålderspension pågår längst till och med den månad då den försäkrade avlider. Den försäkrade kan efter begäran ändra såväl utbetalningstidpunkt som utbetalningslängd. Pensionen kan tidigast betalas ut från 55 års ålder. Utbetalningen kan ske livsvarigt eller under en begränsad Avtalspension SAF-LO få betydelse för tillämpningen av försäkringsavtalet.