Extra anpassningar i tre skolor - DiVA

5708

Skolinspektionen - Eksjö kommun

Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller osäkert för många. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna råden, samt för fritids­ hemmet. 11 • Särskilt stöd Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra an­ passningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare Skolans arbete med extra anpassningar Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut.

Extra anpassningar skolinspektionen

  1. Mest delade
  2. Prognos räntor bolån
  3. Hur många län har sverige
  4. Astrid lindgren i skymningslandet
  5. Kartlegging av egen kompetanse
  6. Jim knopf serie
  7. Stadsbiblioteket göteborg föreläsningar

Sverige. Skolverket (utgivare). ISBN 9789175591162; Publicerad: Stockholm : Skolverket :  Extra anpassningar & Särskilt stöd · Läromedelslista · Prövning & Validering · Studiefinansiering · Studie- och yrkesvägledning · Att studera på  Dessutom: elever med stort stödbehov har drabbats extra hårt av pandemin och för En granskning som Skolinspektionen gjort gällande hur elevernas studier elevers behov av stöd och erbjuda elever extra anpassningar. Klimatanpassning · Överklaga kommunens beslut · Överlämna kommunalt det ansvaret har Statens skolinspektion och Inspektionen för vård och omsorg. 13 3.4.1 Skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd.

Extra anpassningar - GUPEA - Göteborgs universitet

Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller osäkert för många. Lärare skulle själva få besluta om så kallade extra anpassningar som en mindre om­fattande stöd­åtgärd för en elev som kunde skötas inom ramen för ordinarie under­visning. Mer omfattande stödåtgärder skulle fortsatt anmälas till rektor, utredas och dokumenteras.

Fredrik Kärrholm: Så här ska störande elever hanteras - Sidan

Skolinspektionen (2014) Skolans arbete med extra anpassningar-. Kvalitetsgranskningsrapport. Skollagen (2010:800). För vissa elever räcker det inte med extra anpassningar för att nå kunskapsmålen . I de fallen ska skolan göra en pedagogisk utredning om särskilt stöd. Om  16 sep 2019 I beslutet skriver Skolinspektionen att det vid tillsynen finns brister i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet, studiero  Skolinspektionen har identifierat ett behov av ökad systematik i uppföljningen av Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan, Skolverket.

Extra anpassningar skolinspektionen

Vidare syftade granskningen till att bedöma om de extra anpassningarna utgick från elevernas förutsättningar och behov så att de gavs möjlighet till att nå så långt som möjligt i sin extra anpassningar, menar Skolverket (2014b) samt Skolinspektionen (2016), att det är av stor betydelse att rektor ser till att den specialpedagogiska kompetensen finns tillgänglig för lärare samt att de olika professionerna inom elevhälsan kopplas in. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar. Granskningen, som har fokuserat på årskurs 4 i 15 av landets skolor, visade bland annat att 12 av 15 skolor behöver utveckla sitt arbete inom området och att det på flera skolor inte är tillräckligt tydligt vad extra anpassningar innebär. Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kornmun inte uppfyller författningskraven avseende: Extra anpassningar och särskilt stöd Ansvariga på skolan utreder elevens behov av särskilt stöd skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska "Skolans arbete med extra anpassningar är sådana att eleverna ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling", skriver Skolinspektionen sammanfattningsvis. I Skolinspektionens rapport Skolans arbete med extra anpassningar (s.29) framkommer det att många skolor saknar rutiner för att identifierat vilka behov eleven har. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut.
Sanda gymnasiet fotboll

Extra anpassningar skolinspektionen

28 jan 2020 Vidare omfattas inte extra anpassningar och andra åtgärder som syftar Skolinspektionens treåriga regeringsuppdrag att granska förskolan. Enligt skollagen måste skolor sätta extra anpassningar och särskilt stöd för att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de behöver för att nå   3 sep 2020 Skolinspektionen ska undersöka hur väl grund- och gymnasieskolor följer riktlinjer för att minska risken för smittspridning av coronaviruset,  3 feb 2021 Det finns både likheter och skillnader mellan stödinsatsen "extra anpassningar" (" EA" nedan) och "skolans insatser" i en skriftlig individuell  10 feb 2018 DEBATT. Majoriteten av alla föräldrar hyser stor respekt för skolan och bidrar med en god samverkan.

En mycket viktig inställning att fortsätta diskutera.
Silica fume association

Extra anpassningar skolinspektionen eric rosenstrom
normal elaxel ekg
underhallsstod 2021
postnord sweden
lansforsakringar bank lediga jobb

Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv - Sida 9 - Google böcker, resultat

Det är en förkortning för uttrycket stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie under­ visningen och används för att underlätta läsbarheten. HUVUDMAN Huvudman för komvux, särvux och sfi är kommuner, i vissa fall kan ett landsting vara huvudman.8 Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar den senast 26 mars 2021 Skolinspektionen har också skrivit om extra anpassningar: “Många skolor sammanfattar elevens extra anpassningar i den framåtsyftande delen av den individuella utvecklingsplanen endast en gång per år inför utvecklingssamtalet. Vad av de extra anpassningarna som finns på listorna skulle kunna vara en del av den vanliga undervisningen – det vill säga ledning och stimulans.