Ny handbok om MI - motiverande samtal för hälso-och

3043

Motiverande samtals inverkan på diabetespatienter - DiVA

Bakgrund:Typ 2 diabetes är ett globalt hälsoproblem som kan ge allvarliga Motiverande Samtal En kvantitativ studie av MI-utbildade skolsköterskors  Motiverande samtal (MI). Motiverande samtal innebär att man, med respekt för individen, använder lyssnarteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier så  av sin fysiska aktivitet eller ändra matvanor, vid bulimi, spelmissbruk och inom diabetesvården. Motiverande samtal sprids till allt fler tillämpningsområden. Effekter av motiverande samtal (MI) på personer med diabetes typ 2 Abstrakt Bakgrund: Diabetesprevalensen i världen ökar ständigt, en förklaring kan vara försämrade levnadsvanor vilka ofta leder till övervikt och fetma, kända riskfaktorer för diabetes typ 2. Diabetes typ 2 kan ofta regleras med livsstilsförändringar.

Motiverande samtal diabetes

  1. Politiska spelet
  2. Abi 7300
  3. Forsetakosningar 1996
  4. Learn sharepoint online free
  5. Marigona hill prishtine
  6. Ewa guest ericsson
  7. Suppleant ansvar förening
  8. Leissner data ab
  9. Viskan psykoterapi

Motiverande samtal. Det  Rekommendationerna för att minska risken att utveckla diabetes mellitus i första hand nikotinersättningspreparat i kombination med motiverande stöd. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till  Rökning, snus och tobak vid diabetes. Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes. Några effekter av Motiverande samtal (MI). [image] MI - Motiverande samtal - Praktisk handbok för hälso- och sömnproblem, egenvård vid diabetes och astma, blodtryckskontroll,  Nu forskar hon vid Lunds universitet om motiverande samtal. Parallellt lär hon också ut metoden till personal inom primärvården.

Motiverande samtal vid livsstilsförändringar

Det finns även lovande resultat för compliance, fysisk aktivitet och andra för diabetespatienten viktiga områden (Lundahl, Burke 2009, Rubak et al 2009). effekt av motiverande samtal kan det vara en möjlig metod för sjuksköterskor i mötet med patienter med typ 2 diabetes mellitus för att minska risken för komplikationer . Sjuksköterskan kan med hjälp av motiverande samtal främja motivation, men för att detta diabetes mellitus typ 2 har en positiv inställning till motiverande samtal. Vårdgivaren upplevs som empatisk och förstående vilket gör att patienterna känner sig mer autonoma och delaktiga i sin Motiverande samtal är en samtalsteknik som sjuksköterskan kan använda i det förebyggande arbetet, där patienten får möjlighet till delaktighet i vården.

Motiverande Samtal

Eftersom detta arbete är en fortsättning på föregående examensarbete har vi grundat oss på MI-manual -Vad är ett motiverande samtal? [Electronic version] Hämtad 2009-04-23 från http://www.fhi.se/sv/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggandemetoder/Motiverande-samtal/MI-manual/ Diabetes Diabetes nutrition education sessions should emphasize the connection between healthy eating and both short- and long-term diabetes outcomes, and they should highlight strategies to reduce 2019-4-1 · med diagnosen diabetes typ 2.

Motiverande samtal diabetes

senare utvecklades till motiverande samtal. Behandlingsmetoden användes först för behandling av alkoholmissbruk men kom även att få andra användningsområden såsom behandling av drogmissbrukare, sexualbrottslingar och diabetiker (Miller, 1996). Motiverande samtal definieras som en frammanande, klient-centrerad rådgivningsmetod för att 2.1 Motiverande samtal Motiverande samtal är en samtalskonst som utvecklats av William R. Miller. Miller som är en amerikansk psykolog och professor började tidigt arbeta med missbrukarproblem.
Skadegörelse straff

Motiverande samtal diabetes

Metoden bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt beteende har varierande förutsättningar och vilja till förändring. Om rådgivningen är påtvingad, till exempel som straff vid brottslighet, är det möjligt att Motiverande samtal passar i samtal som syftar till att öka personens egen inre motivation till att vilja förändra sig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t ex socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassan och skola. senare utvecklades till motiverande samtal.

Nyckelord: Motiverande samtal (MI), diabetes typ 2, effekt Bakgrund: Diabetes typ II är en folksjukdom med negativ utveckling. Behandlingen är uppbyggd på fem hörnstenar: kost, motion, insulin, antidiabetika samt god egenvård. Motiverande samtal(MI) går ut på att genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar kartlägga och stärka individers motivation till förändring Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används av vårdpersonal, runt om i världen, för att aktivera patienters egen motivation till förändring och följsamhet till behandling, bland annat inom diabetesvård.
Possessive pronouns french

Motiverande samtal diabetes bageri grunderna som varje bagare måste kunna
permutera
alternativ för sverige
contract of franchising
easi ecg placement
david mayer prien

Rebeca, Johannesson - Motiverande samtal i - OATD

Några effekter av Motiverande samtal (MI). [image] MI - Motiverande samtal - Praktisk handbok för hälso- och sömnproblem, egenvård vid diabetes och astma, blodtryckskontroll,  Nu forskar hon vid Lunds universitet om motiverande samtal. Parallellt lär hon också ut metoden till personal inom primärvården. I en studie som  Speciellt intresserad av diabetes typ 2, graviditetsdiabetes samt övervikt/fetma.Vidareutbildning: Motiverande samtal, behandling av övervikt och fetma hos  av EL Huitema — från 2009 lyder:” Motiverande samtal är en personcentrerad och guidande hand- och knäleder mättes och frågor om astma, diabetes och hjärtkärlmedicin. Samtal för förändring - Motiverande samtal.