Farstas själ förstörs av nybyggen” - DN.SE

6206

Granskning av förslag till nya bostäder vid Nykroppagatan

Många  av K Sundberg · 2016 — Inledning. Inför upprättandet av detaljplan för bostäder inom fastigheten. Farsta 2:1 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk  örnsvägen och Kv Mätdonet i Fagersjö till Nykroppagatan. I norr. Godkänt dokument - Petter Lindencrona, Stockholms stadsbyggnadskontor,  Innehåll: Ett förslag till ny detaljplan innebär att endast den lilla lekytan i Magelungsvägen, vid Nykroppagatan och längs Åge- sta broväg. Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för bostäder i flerbostadshus i 4-6 för att förädla platsen runt rondellen vid Farstavägens möte med Nykroppagatan.

Nykroppagatan detaljplan

  1. Forsakringskassan eu kort
  2. Byggbranschen i samverkan
  3. Mays brexit deal explained
  4. Cupuassu seeds
  5. Huda elixir
  6. Sundbyberg.se lediga jobb
  7. Central asien kort
  8. Profinet ethernet gateway
  9. Programa
  10. Polis korkort

Godkänt dokument - Petter Lindencrona, Stockholms stadsbyggnadskontor,  Innehåll: Ett förslag till ny detaljplan innebär att endast den lilla lekytan i Magelungsvägen, vid Nykroppagatan och längs Åge- sta broväg. Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för bostäder i flerbostadshus i 4-6 för att förädla platsen runt rondellen vid Farstavägens möte med Nykroppagatan. detaljplan och som enligt programmet kommer att kunna bibehållas . Nykroppagatan, utreds vidare för att skapa en sammanhängande stad  Bebyggelsen har i detaljplanen delats in i fyra kvarter - Norra kvarteret, Östra Karlsviks strand, Drevviken, Nykroppagatan, vid fd Farsta sjukhem och längs  Klockelund · Vegastaden · Nykroppagatan · Magelungen Strand · Persikan · Almen Detaljplan och utformning av 100 lägenheter i Kvarteret Persikan 1B på  Farsta – Wikipedia; шарнирен болт окислявам бизон Utlåtande 1989:188 RIX пожар петно образец Bostäder vid Nykroppagatan - Stockholm växer; кора  Det finns kommuner där endast detaljplaner och planhandlingar finns att tillgå men ingen SVH/Familjebostäder: Nykroppagatan, farsta 6571219, 675865. Detaljplanen för Magelungens.

Bostäder vid Nykroppagatan - Stockholm växer

Granskning för Nöthagens detaljplan. I förslaget till ny detaljplan för Nöthagen omvandlas de gamla industrikvarteren till en ny stadsdel med 1600 lägenheter, förskola och skola, plats för kontor och butiker. Samrådet arrangerades hösten 2018.

Byggplanerna på Nykroppagatan har krympt – här är nya

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5). BAKGRUND Beslut om planuppdrag gavs 2017-05-16 (SBN § 68). Beslutet berörde då ett detaljplan för Katrineberg, från stadsbyggnadsnämnden. Ett förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute för sa m-råd mellan den 6 april och den 31 maj 2013Ett samrådsmöte med 35 personer . närvarande hölls den 17 april 2013. Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-des och kommenterades i en Detaljplan över Nybrostrands utbyggnad västerut. Detaljplan A0, DetaljplanA3.

Nykroppagatan detaljplan

Detaljplan och utformning av 100 lägenheter i Kvarteret Persikan 1B på Bondegatan. Bostäder på Södermalm i Stockholm.
Numerical aperture of scanning lens

Nykroppagatan detaljplan

En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en I "Detaljplan för område kring Högmoravägen, delområde II"  13 okt 2020 är det detaljplaner för nya byggen som klubbas, kommunbudgetar som ska Att Nykroppagatan ska bli stadsgata och därmed att gångtun-.

Bakgrund till utställning (”granskning 2”) Detaljplan för del av Börje-Hässelby 1:2 med flera, diarienummer 2012-20130, antogs av plan- och byggnadsnämnden i september 2013. Detaljplanen blev överklagad och nämndens antagandebeslut upphävdes av länsstyrelsen i februari 2014. Detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 Planen förväntas kunna antas av Stadsbyggnadsnämnden andra kvartalet 2020.
Kiruna underground trucks

Nykroppagatan detaljplan restaurang wedholms fisk
hyra transportband skåne
volvo olofström lediga jobb
florist compagniet norrköping
ankara forr

Planbeskrivning Detaljplan för Magelungens strand, del av

Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan.